Κόρινθος  30.12.2011

Στο κάλεσμα του πυρήνα Κορίνθου για μία πρώτη παγκορινθιακή συνάντηση των μελών και φίλων του ΕΠΑΜ ανταποκρίθηκαν 22 άτομα, από όλη σχεδόν την Κορινθία, παρά τις εμφανείς απουσίες και την ελλιπή ενημέρωση που υπήρξε από κάποιους πυρήνες προς τα μέλη τους.

Κάποιοι φίλοι που δεν παραβρέθηκαν για επαγγελματικούς λόγους έστειλαν θερμούς χαιρετισμούς.

Αφού έγινε εκτενής αναφορά σε πολλά ζητήματα, που θίχτηκαν στην συγκέντρωση, μπορούμε να συνοψίσουμε τα παρακάτω συμπεράσματα :

1. Oι συναγωνιστές αφού άκουσαν προσεκτικά τα μέλη που συμμετείχαν στην προσωρινή συντονιστική επιτροπή και τους λόγους για τους οποίους παραιτήθηκαν (μάλιστα ένα από τα πιο ενεργά μέλη αποχώρησε από το ΕΠΑΜ) εξέφρασαν την βαθειά τους ανησυχία, αλλά και δυσαρέσκεια για τα τελευταία γεγονότα της Αθήνας περί διαγραφών και αποχωρήσεων.

Παρότι η πληροφόρηση από τα κεντρικά για αυτό το ζήτημα είναι ελλιπής, αποσπασματική και αυτοαναιρούμενη, πιστεύουν ότι τέτοιες ενέργειες και γεγονότα πρέπει να αποτρέπονται. Πρώτα, γιατί κλονίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών, παρεισδύει η αμφιβολία και γκρεμίζεται εύκολα ότι με κόπο πάει να ορθοποδήσει.

Επιπλέον αυτές οι διαμάχες θυμίζουν έντονα τις πιο μαύρες σελίδες των κομματικών χώρων και μάλιστα της  αριστεράς,  που όλοι ανεξαιρέτως, θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω, γιατί γνωρίζουμε καλά μου μας οδήγησαν.

Οι συναγωνιστές επιβεβαίωσαν την απόφαση τους ότι τέτοια φαινόμενα αγγίζουν τον πυρήνα της δημοκρατίας και  πρέπει έγκαιρα να εντοπίζονται και να επιλύονται, σε πνεύμα διαφάνειας, δημοκρατικής δεοντολογίας, τόσο σε επίπεδο πυρήνα αλλά και σε όλο το μέτωπο.

Η διαφορετικότητα, ο σεβασμός στη προσωπική ελευθερία και γνώμη του  καθενός, η άμεση δημοκρατία πέρα από ηγεμονισμούς και εξουσιαστικές τάσεις, η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη αλλά και η δημιουργικότητα  με διαφάνεια και λογοδοσία, καθώς   και η αγωνία μας, ο συνεπής και συνεχής αγώνας για το μέλλον της πατρίδας και του λαού , πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτα στην καθημερινή μας δράση και  βιωτή.

2 Θεωρούμε ότι η προσωρινή συντονιστική επιτροπή Κορινθίας, μετά την παραίτηση των τριών μελών της, δεν έχει λόγο ύπαρξης και δεν αντιπροσωπεύει

κανέναν σε επίπεδο νομού. Οπότε κάθε σφετερισμός και αυθαιρεσία στο όνομα ανύπαρκτων οργάνων, θέσεων και επικοινωνιακών μέσων από τον οποιονδήποτε, αποτελεί νοσηρή κατάσταση και την καταδικάζουμε.

Όπως λέει και η κεντρική πρόταση για την οργάνωση των πυρήνων , το κύτταρο με το όποιο θα ξεκινήσουμε και που πρέπει να δοθεί σχεδόν αποκλειστικό βάρος, για την παραγωγή πολιτικής και δράσης είναι ο πυρήνας . Για αυτό πιστεύουμε ότι μέχρι την δημιουργία τομέα που θα προκύψει από  δημοκρατικές διαδικασίες σε παγκορινθιακό επίπεδο και του οποίου τα όρια περιγράφονται με σαφήνεια στην πρόταση, η  ενέργεια μας πρέπει να διοχετεύεται στην συμμέτοχη και την δράση του κάθε πυρήνα.

3 Διαπιστώθηκαν, ότι πολλά προβλήματα, προκύπτουν από την έλλειψη επικοινωνίας και αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα και σαν πρώτη ενεργεία για αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί μια παγκορινθιακή συνέλευση των πυρήνων του ΕΠΑΜ Κορινθίας, με θέμα το οργανωτικό και απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας μας. Αυτός ήταν εξάλλου και ο λόγος που πολλοί φίλοι επιθυμούσαν και πραγματοποίησαν τελικά την πρώτη συνέλευση σε επίπεδο Νομού την 28-12-2011. Η πρόταση για αυτή τη νέα συνάντηση είναι για 11-01.-2012 και θα επιδιώξουμε συνεννόηση με όλους τους πυρήνες για την επιτυχία της.

4 Οι συναγωνιστές από τον πυρήνα του Κιάτου μας ενημέρωσαν για τις δράσεις του και έδειξαν ότι είναι πολύ πιο ώριμοι σε κοινωνικά θέματα όπως στο θέμα για  το χαράτσι της ΔΕΗ, αλλά και τις συμμαχίες που έχουν επιτύχει μέσα στην κοινωνία για κοινές δράσεις με άλλες κοινωνικές ομάδες στο πεδίο του Δήμου τους όπως και για τις δράσεις τους στο θέμα των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών.

5 Τα μέλη και οι  φίλοι του πυρήνα Κορίνθου επιβεβαίωσαν τη νέα συνάντηση τους στις 4.01.2012 στην Αρχαία Κόρινθο με κύριο αντικείμενο την ανάλυση του οργανωτικού και προτάσεις πάνω στην εισήγηση που στάλθηκε.

6 Τέλος επιφόρτισε τους συναγωνιστές Καλοβελωνη Παναγιώτη, Βασικέρη Βλάση,  Κατερίνα Τσίρτση και Γιώργο Τσίρτση για την σύνταξη του κειμένου και τη συνεννόηση με τους άλλους πυρήνες για τις περαιτέρω ενέργειες

Καλή Χρονιά

Πυρήνας ΕΠΑΜ Κορίνθου