Όλες οι δανειακές συμβάσεις είναι άκύρες παράνομες καί αντισυνταγματικές .
Δέν μάς δεσμεύουν γιατί δέν έχουν νόμιμα ψηφιστεί.

*
Οι ξένοι πού νομίζουν ότι δέν είμαστε Κυρίαρχο Κράτος θά αντιμετωπίζονται ώς εισβολείς καί οι ντόπιοι συνεργοί τούς ώς δοσίλογοι.

(Πάνος Καμμένος)