Εφαρμογή του δόγματος «σοκ και δέος» απαιτεί η Γερμανία, ώστε να εγκριθεί το νέο μνημόνιο. Όλα τα λεφτά «κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα» να πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση του χρέους, και με ό,τι περισσέψει ίσως τρώμε. Θέσπιση τοποτηρητή με εξουσία έναντι της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου ζητεί η Μέρκελ, σύμφωνα με non-paper που περιήλθε στην κατοχή των «Financial Times»

Διαβάστε το non-paper:

http://media.ft.com/cms/853efee4-4918-11e1-88f0-00144feabdc0.pdf

Διαβάστε το σχετικό άρθρο των «Financial Times»:

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/33ab91f0-4913-11e1-88f0-00144feabdc0.html#axzz1ki1UnPFo

(Mια πρόχειρη μετάφραση του non-paper από το Google translator)

«Σύμφωνα με πληροφορίες από την τρόικα, η Ελλάδα έχει πιθανότατα χάσει τους βασικούς στόχους του προγράμματος και πάλι το 2011. Ειδικότερα, το έλλειμμα του προϋπολογισμού δεν έχει μειωθεί σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου η Ελλάδα θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά τη συμμόρφωση του προγράμματος στο μέλλον και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους δανειστές. Διαφορετικά, η ευρωζώνη δεν θα είναι σε θέση να εγκρίνει εγγυήσεις για GRC II.

II. Πρόταση για τη βελτίωση της συμμόρφωσης
Για να βελτιωθεί η συμμόρφωση με το 2ο πρόγραμμα, το νέο μνημόνιο συμφωνίας θα πρέπει να περιέχει δύο καινοτόμες θεσμικές στοιχεία στα οποία η Ελλάδα θα πρέπει να δεσμευτεί. Θα γίνουν περαιτέρω ενέργειες εκ των προτέρων για το δεύτερο πρόγραμμα. Μόνο αν και όταν εφαρμοστεί, το νέο πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει:

1. Απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους
Η Ελλάδα πρέπει να δεσμευθεί νομικά να δώσει απόλυτη προτεραιότητα για τη μελλοντική εξυπηρέτηση του χρέους. Η δέσμευση αυτή πρέπει να είναι νομικά κατοχυρώνεται από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Κρατικά έσοδα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση του χρέους, μόνο τυχόν εναπομείναντα έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των πρωτογενών δαπανών. Αυτό θα καθησυχάσει τους δημόσιους και ιδιωτικούς πιστωτές ότι η Ελληνική Δημοκρατία θα τιμήσει τις δεσμεύσεις της μετά το PSI και θα επηρεάσει θετικά την πρόσβασή της στην αγορά. De facto κατάργηση της δυνατότητας μιας χρεοκοπίας θα κάνει την απειλή της μη εκταμίευση της δόσης GRC II πολύ πιο αξιόπιστη. Σε περίπτωση που μια μελλοντική δόση δεν εκταμιεύεται, η Ελλάδα δεν μπορεί να απειλήσει τους δανειστές της με προεπιλογή, αλλά θα πρέπει να δεχτούμε περαιτέρω περικοπές των πρωτογενών δαπανών ως τη μόνη πιθανή συνέπεια της τυχόν μη εκταμίευση.

2. Μεταφορά των εθνικών δημοσιονομικών κυριαρχίας
Η δημοσιονομική εξυγίανση πρέπει να τεθεί κάτω από ένα αυστηρό σύστημα διεύθυνσης και το σύστημα ελέγχου. Με δεδομένη την απογοητευτική συμμόρφωσης μέχρι στιγμής, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί τη μετατόπιση δημοσιονομική κυριαρχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Ένας Επίτροπος προϋπολογισμού πρέπει να διορίζεται από το Eurogroup με το καθήκον να διασφαλίζει τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Πρέπει να έχει την εξουσία α) η εφαρμογή ενός κεντρικού συστήματος αναφοράς και παρακολούθησης που καλύπτουν όλα τα μεγάλα μπλοκ των δαπανών στον ελληνικό προϋπολογισμό, β) να σταματήσει αποφάσεις που δεν είναι σύμφωνη με τους δημοσιονομικούς στόχους που έθεσε η τρόικα και γ) θα ανατεθεί το καθήκον να διασφαλίσει συμμόρφωση με τις παραπάνω κανόνα να δώσουν προτεραιότητα εξυπηρέτησης του χρέους.

Η νέα επιτήρηση και θεσμική προσέγγιση θα πρέπει να διατυπωθούν στο μνημόνιο συμφωνίας ως εξής: «Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η οποία επιβεβαιώθηκε από την ΕΚΤ, του ΔΝΤ και της ΕΕ, ένας νέος επίτροπος προϋπολογισμού διορίζεται από το Eurogroup ώστε να βοηθήσει την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Ο Επίτροπος θα έχει ευρείες αρμοδιότητες εποπτείας των δημόσιων δαπανών καθώς και το δικαίωμα βέτο κατά των αποφάσεων του προϋπολογισμού δεν συνάδει με το σύνολο των δημοσιονομικών στόχων και το κράτος δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του χρέους. «Η Ελλάδα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο νέος μηχανισμός επιτήρησης είναι πλήρως ενσωματωμένος στην εθνική νομοθεσία , κατά προτίμηση μέσω της συνταγματικής τροποποίησης».