Το ΟΧΙ της Ελίζας ήταν από τα πλέον αναπάντεχα αλλά και συναισθηματικά επώδυνο για την ίδια. Οι σχέσεις της με τον πρόεδρο ήταν στενές και τα αξιώματα που θα διεκδικούσε σε ενδεχόμενη μελλοντική κυβέρνηση ήταν αδιαμφισβήτητα.

Η εξήγηση όμως που έδωσε λίγες στιγμές αφότου πήρε την απόφαση της ήταν απλή, αυτονόητη: Πως να ψηφίσω αυτό το πράγμα; Είμαι δικηγόρος. Δεν μου επιτρέπεται να συνηγορήσω σε ένα τέτοιο κείμενο που αναφέρεται στην Ελλάδα όταν δεν θα το έκανα για τον εαυτό μου. Για την οικογένεια μου, αλλά ούτε και για πελάτη μου!

Με απλά λόγια, η επιλογή της ήταν απόλυτα συνειδητή και φαίνεται ότι είχε διαβάσει προσεκτικά το νέο μνημόνιο…

Η στιχομυθία που είχε στο περιστήλιο μετά το ΟΧΙ ήταν ενδεικτική όταν ρωτήθηκε για το πολιτικό της μέλλον: Τι να το κάνω να γίνω υπουργός εάν είναι να παραβαίνω τις αρχές μου στις αποφάσεις μου…