Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 θα αποφασιστεί αν το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Η ψηφοφορία θα γίνει ονομαστικά, ανάμεσα στα εγγεγραμμένα μέλη του μετώπου. Ο πυρήνας της Κορίνθου καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στην κρίσιμη αυτή ψηφοφορία και να δηλώσουν την θέλησή τους. Η ψηφοφορία θα αρζίσει στις 11 το πρωί και θα τελειώσει στις 7 το απόγευμα. Τα μέλη μπορούν να προσέρθουν στο κέντρο ΝΑΥΤΑΚΙ στην Κόρινθο όπου θα βρίσκεται και η εφορευτική επιτροπή.

Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας οι επιμέρους Εφορευτικές Επιτροπές θα αποστέλλουν με φαξ στο 210 3466224 ή e-mail στο ekloges@epam-hellas.gr τους καταλόγους με όλα τα στοιχεία των ψηφισάντων και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μέχρι ώρα 21:00 βάσει της Φόρμας που θα έχετε λάβει εγκαίρως. Τα πρωτότυπα προτείνουμε να αποσταλούν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με το συντομότερο και ασφαλέστερο τρόπο, ώστε τα τελικά αποτελέσματα να ανακοινωθούν μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012. Υπεύθυνοι για την ταυτοποίηση των στοιχείων των μελών που θα ψηφίσουν θα είναι οι Τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές κάθε πυρήνα.

 Για να διευκολυνθούν όσα μέλη είναι εγγεγραμμένα στην κεντρική βάση του Ε.ΠΑ.Μ. αλλά στην περιοχή τους δεν έχει δημιουργηθεί πυρήνας, αφορά και τους Έλληνες του εξωτερικού, θα έχουν τις εξής δυνατότητες ψηφοφορίας:

 Να αποστέλλουν μέχρι την ώρα 19:00

α) με fax στο 210 3466224

ή β) e-mail στο ekloges@epam-hellas.gr

τη φόρμα που έγκαιρα θα τους αποσταλεί

ή γ) με τηλεφωνική επικοινωνία με την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στο τηλ. 210 3466224.

 Το e-mail: ekloges@epamhellas.gr θα ξεκινήσει να λειτουργεί την Κυριακή 11/3/2012 το πρωί στις 7:00 και θα παύσει στις 19:00.

 Και στις τρείς παραπάνω εναλλακτικές περιπτώσεις ψηφοφορίας από απόσταση απαιτείται να δηλωθούν τα πλήρη στοιχεία που έχουν δοθεί από τα μέλη μας κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, καθώς και ο αριθμός του Δελτίου Ταυτότητάς τους.