Τόρα δεν κσέρο γιατί μπορί να γίνετε αφτί ι γλοσολογικί μαλακία, έτσι όπος το βλέπο πάντοσ μου φένετε γελίο σε βαθμό κακουργίματοσ. Πρακτικά ίνε πανδίσκολο να μάθισ να γράφισ έτσι, εκτόσ αν ίσε τισ πρότισ διμοτικού, ί πολιπολιτισμικόσ επισκέπτισ σε αφτί τι χόρα. Το επόμενο που θα αλάκσι θα ίνε ο συμβιλισμόσ. Διλαδί το δ θα γίνι d, το τ θα γίνι t, το ζ θα γίνι z κλπ.  Τελικά ι μόνι χαρούμενι με αφτί τιν αλαγί, θα ίνε ι μαμάδεσ με τα τούβλα πεδάκια που επιτέλους θα τα δουν να πέρνουν άριστα στι γλόσα και ι κάθε ίδουσ επισκέπτεσ σε αφτί τι χόρα. Κίτα ρε πούστι που σαφτό το μπουρδέλο το κάθε τούβλο και ο κάθε περαστικός θα γράφι πιο έφκολα από μένα που έχο φάι 18 χρόνια στο θρανίο.

Β.Β.